Situation in Turkey

Open letter of the Belgian associations of magistrates to the Belgian government

BelgiumBetreft: situatie in Turkije – Schorsing en arrestatie van magistraten. Geachte heer Eerste Minister, Geachte heer Minister van Buitenlandse Zaken, Geachte heer Minister van Justitie, Excellenties, Onmiddellijke na de poging tot staatsgreep in Turkije, kregen wij verontrustend nieuws van onze Turkse collega-magistraten, waaronder leden van de beroepsvereniging YARSAV.

Blijkbaar heeft de Hoge Raad van Rechters en Openbare Aanklagers onmiddellijk na het einde van de schermutselingen 2745 magistraten geschorst uit hun ambt. We vernamen dat ten aanzien van bijna tweehonderd van deze magistraten, waarvan ten minste één rechter van het Grondwettelijk Hof, arrestatiebevelen uitgevaardigd zijn en dat zij in hechtenis zouden genomen worden. We zijn nu zonder nieuws van sommige van onze correspondenten, minstens één van hen is al aangehouden en van anderen is hun arrestatie nakend, als dit nu al niet gebeurd is.

De snelheid waarmee de lijst van geschorste magistraten en deze van aan te houden magistraten is opgesteld, doet vrezen voor vooropzette en arbitraire arrestaties. Deze schorsingen en arrestaties lijken te kaderen in de pogingen die het regime van president Erdogan al enkele maanden onderneemt om de Rechterlijke Macht te destabiliseren en te “zuiveren.”

Uw diensten zijn wellicht al op de hoogte van de herhaalde aantastingen van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht, die sinds meerdere maanden de rechtsstaat in Turkije ernstig bedreigen.

Onze beide beroepsverenigingen bestaan uit Belgische magistraten en verdedigen de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht. Beide verenigingen zijn lid van de koepelvereniging MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), die verschillende beroepsverenigingen van magistraten uit heel Europa, waaronder Turkije, verenigt, en die met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in Turkije volgt.

Wij verzoeken u met aandrang om tussen te komen bij de Turkse autoriteiten, maar ook bij de Raad van Europa en de Europese Unie, en hen de bezorgdheid van ons land mee te delen.

Wij verzoeken u evenzeer om druk uit te oefenen op de Turkse autoriteiten om de integriteit en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren.

Wij zullen U zeker op de hoogte houden van andere en nadere informatie die wij nog zouden vernemen.

Wij rekenen er op dat U onze diepe bezorgdheid voor de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht in Turkije, deelt, en danken U bij voorbaat voor de initiatieven die U zal nemen.

Met de meeste hoogachting,

Voor                                                          
Magistratuur                                                                    
&
Maatschappij
Jos Decoker,
voorzitter

Voor
l’Association syndicale des magistrats (ASM)
Hervé Louveaux
Administrateur
a.s.b.l. Association Syndicale des Magistrats – A.S.M.

---------

pour votre info/ter info:

LINK 1

LINK 2

You are here: MEDEL Situation in Turkey Open letter of the Belgian associations of magistrates to the Belgian government